Cum ne puteti ajuta

Directionati 2% din impozitul pe venit catre
Clubul Sportiv de GO Walter Schmidt Timisoara!


Conform  art.57 (4)–(6)  si  art.84 (2)-(4)  din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul 2009 catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.
2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul!
Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai 2010. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Puteti dona doi la suta (2%) din impozit catre Asociatia Club Sportiv de GO Walter Schmidt Timisoara astfel:


A. Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc.  art.55 alin.(2) ):
- Descarcati atasamentul cu  Formularul 230 PDF  “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”;
- Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare;
- Completati ambele exemplare astfel:

Anul: 2009

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:
nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifeaza casuta corespunzatoare:
1. Bursa privata (se lasa necompletat)
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult:
- Suma - se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii
- Denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult: Asociatia Club Sportiv de GO Walter Schmidt Timisoara (este completat deja pe formular)
- Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult: 14372918 (este completat deja pe formular)
- Cont bancar (IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult: RO92 BTRL 0360 1205 6116 10XX (este completat deja pe formular)

III. se lasa necompletat/se bareaza

- Semnati si depuneti personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 17 mai 2010 (Timisorenii le pot da direct lui Vio Arsinoaia)
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul) (aici gasiti detaliile despre adresa postala unde trebuie trimis formularul:  http://codfiscal.money.ro/parteneri/adm-fiscale )


B. Daca ati realizat in anul 2009 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole etc.), aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declarat,ie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
- Descarcati atasamentul cu  Formularul 200 PDF  “Declaratie privind veniturile realizate”;
- Tipariti formularul (5 pagini) in 2 exemplare;
- Completati ambele exemplare astfel:

Anul: 2009

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:
nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT:
se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor

III. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CASTIGUL NET ANUAL, se bifeaza casuta corespunzatoare:
1. Bursa privata (se lasa necompletat)
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult:
- Suma - se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii
- Denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult: Asociatia Club Sportiv de GO Walter Schmidt Timisoara
- Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult: 14372918
- Cont bancar (IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult: RO92 BTRL 0360 1205 6116 10XX

IV. se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
- Anexati documentele care justifica veniturile realizate

Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 17 mai 2010 (Timisorenii le pot da direct lui Vio Arsinoaia).
Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul). (aici gasiti detaliile despre adresa postala unde trebuie trimis formularul:  http://codfiscal.money.ro/parteneri/adm-fiscale )


C. Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200, cel tarziu pana la data de 17 mai 2010.

Sunt alaturi de Club in activitatile sale:

                      Partener media online
 
Mancare traditionala japoneza

CJT     DST     CLT

~ Consiliul Judetean Timis ~
~ Directia pentru Sport Timis ~
~ Consiliul Local al Municipiului Timisoara ~


pagina realizata de
 Cristian Bratu